E-haridus liikumisprogramm

Vähene liikumine, ülekaalulisus ja vaimsed probleemid on tavaks saanud kogu meie Eesti ühiskonnas, sest järjest vähem pööratakse tähelepanu aktiivsele liikumisele juba eelkoolieas. E-haridus soovib oma programmiga innustada õpetajaid, lapsevanemaid ja kogukondi aktiivsemalt liikuma, et parandada laste tervist ja vaimset tasakaalu, sest vaid ise eeskujuks olles, on võimalik lapsi protsessi kaasata. Teadaolevalt ei mõjuta liikumine ainult tervisenäitajaid, vaid aitab suurel määral kaasa ka psühholoogilisele heaolule ja keskendumisvõime paranemisele.

E-haridus väärtustab head tervist ja tervislikke eluviise ning just selleks on loodud E-haridus liikumisprogramm, mis võimaldab muuta laste päevad lasteasutuses aktiivsemaks ka liikumisõpetaja puudumisel. Videoõpetused koos mänguliste ideedega annavad võimaluse liikumistegevusi läbi viia kogu lasteasutuse personalil ilma planeerimisprotsessiks kuluvat aega ja ressurssi kulutamata.


Kellele?
*Rühmaõpetajad
*Liikumisõpetajad
*Lasteasutuse personal

Mis?
*Eesmärgistatud liikumistegevused aia- ja sõimerühmale
*Spetsialisti poolt planeeritud liikumistegevused
*Ideed liikumisaktiivsuse tõstmiseks
*Parem tervislik seisund läbi mängu
*Mitmekesised tegevused

      
Miks valida?
*Tegevusi saab läbi viia kogu personal
*Mitmekesised lasteaiapäevad   
*Kättesaadav igal ajal ja kohas
*Kerge jälgida
*Eesti keeles
*Hoiab kokku koolituskulusid    Visioon

    Loome liikumistegevuste kaudu lastele tervema tuleviku

    Missioon

    Liikumistegevused on koolieelses lasteasutuses kättesaadavad kõigile