Liikumisprogramm koolieelses lasteasutuses

Mis? Välja töötatud videotunnid liikumistegevuste läbiviimiseks   

Miks? Liikumisideede rikastamiseks, liikumisõpetaja asendamiseks, iseseisvateks liikumistegevusteks

Kellele? *Rühmaõpetajad, *liikumisõpetajad, *huviringi juhendajad, *lasteasutuse personal

Vähene liikumine, ülekaalulisus ja vaimsed probleemid on tavaks saanud kogu meie Eesti ühiskonnas, sest järjest vähem pööratakse tähelepanu aktiivsele liikumisele juba eelkoolieas. E-haridus väärtustab kvaliteetset haridust, õpetajate tööaega ning head tervist. Me soovime oma programmiga innustada kõiki õpetajaid, lapsevanemaid ja kogukondi aktiivsemalt liikuma, et parandada laste tervist ja vaimset tasakaalu, sest vaid ise eeskujuks olles, on võimalik lapsi protsessi kaasata. Teadaolevalt ei mõjuta liikumine ainult tervisenäitajaid, vaid aitab suurel määral kaasa ka psühholoogilisele heaolule ja keskendumisvõime paranemisele.

E-haridus liikumisprogramm jagab ideid liikumisõpetajale tundide läbiviimiseks, aitab rühmaõpetajatel iseseisvalt tegevusi läbi viia ning annab parema tervisliku seisundi lastele. Video õpetused koos mänguliste ideedega annavad võimaluse liikumistegevusi läbi viia kogu lasteasutuse personalil ilma planeerimisprotsessiks kuluvat aega ja ressurssi kulutamata.
Miks valida?
*Hoiab kokku tunni planeerimiseks kuluva aja
*Rikastab tegevusi ja annab ideid tunni mitmekülgseks muutmisel
*Tegevusi saab läbi viia kogu personal   
*Programm on kättesaadav igal ajal ja kohas kogu meeskonnale
*Mitmekülgsed lasteaiapäevad lastele
*Kerge jälgida
*Eesti keeles
*Hoiab kokku koolituskulusid
*Laste parem tervislik seisund

Visioon


Loome liikumistegevuste kaudu lastele tervema tuleviku

Missioon


Liikumistegevused on koolieelses lasteasutuses kättesaadavad kõigile