Tingimused kehtivad E-haridus liikumisprogrammi ostmisel ja kasutamisel


Müüja: MTÜ Dancemar, reg nr: 80423499 (edaspidi müüja)
E-mail: lasteaed.eharidus@gmail.com
Koduleht: https://e-haridus.ee/

  1. TELLIMUSE VORMISTAMINE

1.1 Ostja on kohustatud enne tehingu sooritamist hoolikalt läbi lugema järgnevad müügitingimused

1.2 Kõik digitaalsed tooted (videod, õppematerjalid jms) on autoriõigustega kaitstud ning on kasutamiseks ainult asutusesiseselt. Ostjal on keelatud kopeerida ja jagada tooteid kolmandatele osapooltele.

1.3 Onlines välja toodud videoõpetused sisaldavad iga kuu uut eesmärki, mida aitavad ellu viia igal nädalal uued õppevideod (1 aiarühmale, 1 sõimerühmale).

1.4 Peale arve tasumist võetakse Teiega ühendust ja edastatakse info kasutajakonto ning paroolide loomiseks.

1.5 Peale kasutusaja lõppemist saab õppeasutus soetada uue paketi kodulehele välja toodud hinnakirja alusel. Uus pakett hakkab kehtima peale arve tasumist.

1.6 Kodulehel välja toodud hinnakiri on eurodes (€) ning hindadele käibemaksu ei lisandu. Teenuseosutaja jätab endale õiguse hinnakirja muutmiseks.

1.7 Liitudes E-haridus liikumisprogrammiga kinnitate, et aktsepteerite kõiki müügitingimusi ja privaatsuspoliitikat

2. MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE

2.1 Enne ostu sooritamist on kliendil võimalus pakutavat teenust soovi korral 2 nädalat tasuta proovida.

2.2 Klient seob ennast tellimusega pärast ostu sooritamist vastavalt valitud paketi pikkusele.

2.3 Paketist loobumise korral raha ei tagastata.

3. TERVISLIK SEISUND

3.1 Kõik liikumismängud ja harjutused on loodud spetsialistiga turvalisust arvestades, kuid E-haridus ei vastuta õppeasutuses  ülesannete sooritamise hetkel laste ohutuse ja tervisliku seisundi eest. Tramade ja muude vigastuste osas palume kontakteeruda arstiga.

3.2 Läbiviidavate liikumistegevuste ajal vastutavad laste ohutuse ja turvalisuse eest täielikult nende tegevuste läbiviijad.

4. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

4.1 Kui ostjal on E-hariduse osas pretensioone või küsimusi, tuleb need saata e-kirjaga aadressile: lasteaed.eharidus@gmail.com või helistada telefonil: 55535287.

4.2 Kui ostja ja müüja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole